Účel partnerské sítě

Vytváříme neformální síť firem a institucí, které jsou pozitivně nakloněné k využívání inovativních technologií ve výuce. Naším cílem sítě je dlouhodobá podpora společných aktivit, výměna zkušeností, zvyšování kvality a úspory nákladů na vzdělávání.

Proč zapsat vaši instituci či firmu

Zástupce zapsaných firem a institucí budeme nejvýše jednou měsíčně informovat o zajímavých možnostech a novinkách. Podobně i ostatní partneři zapsaní do sítě budou moci zveřejňovat své tiskové zprávy a upozorňovat tak ostatní partnery i odbornou veřejnost. Zařazení je bezplatné a k ničemu nezavazuje. Můžete zvolit, zda máme váš zápis zveřejnit na tomto webu nebo zda má zůstat důvěrný.


Požádat o zápis

  Členy sítě jsou:

Open-IT cz, s.r.o.


Škroupova 233
53701 Chrudim

http://www.o-it.info


Stručně o instituci

Poskytujeme služby webdesignu, webhostingu, vývoj IS zejména v Plone, Web2Py, pořádání kurzů, výzkum ve využití Internetu. Komplexní služby v oblasti tvorby a správy webových stránek a webových aplikací, včetně intranetů a elektronických obchodů. Vývoj informačních systémů na míru (Java, Python, XML, PHP, ..) a specifické informační systémy. Realizujeme zakázkové kurzy vybraných oblastí informatiky. Provádíme aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a aplikaci pokročilých technologií pro vzdělávání.

Zkušenosti s inovativní výukou

Organizovali jsme projekt "Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ" do kterého se zapojila též Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu a šest základních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt celkem více než osmi stům dětem ze čtvrtých až devátých tříd umožnil projít jedním ze třech vytvořených kurzů anglické konverzace se zahraničním lektorem. Komunikace probíhala na dálku v programu Skype. S jedním lektorem komunikoval vždy tým přibližně pěti žáků. Výuku intenzivně podpořil vytvořený informační systém. V současnosti se jako odborný partner podílíme na projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě, zejména na části zaměřené na využití virtuální reality.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

EVITAX, s.r.o.


Špindlerova 696
41301 Roudnice nad Labem

http://www.evitax.net


Stručně o instituci

EVITAX, s.r.o. se zaměřuje na poskytování daňového poradenství a vedení všech druhů ekonomických evidencí (tedy hlavně účetnictví, daňové evidence a mzdových agend). Je evidována v seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství vedeného Komorou daňových poradců ČR. Společnost tedy vykonává daňové poradenství pomocí daňových poradců zapsaných (již od roku 1994) v seznamu Komory daňových poradců ČR. Dále se věnuje vzdělávání v oblastech praktické ekonomiky, účetnictví a jazyků. Ve všech oblastech svého působení se zaměřuje na možnosti inovativního využití pokročilých informačních technologií.

Zkušenosti s inovativní výukou

Vedeme projekt Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě, který v Královéhradeckém kraji ve spolupráci s technologickým partnerem a partnerem z oblasti jazykového vzdělávání pomáhá zavést jazykovou výuku formou videokonference a ve virtuálním 3D světě. V rámci projektu vzniká 18 inovativních kurzů aktivní angličtiny. Pro kurzy je chystána vhodná softwarová platforma.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

Akademie Jana Amose Komenského Jičín


Fügnerova 676
50601 Jičín

http://www.ajakjicin.cz


Stručně o instituci

Naši zákazníci a studenti si toho již všímají a říkají nám také co si myslí: oceňují na jedné straně naši tradici (23 let) a na straně druhé moderní přístup a zázemí pro výuku, kladně hodnotí naše vlastní vzdělávací projekty v posledních pěti letech, líbí se jim důraz na kvalitu a nikoliv honba za kvantitou kurzů, oceňují, že jim důvěřujeme a neobtěžujeme je zálohami, stornopoplatky, složitými podmínkami apod., rádi zkouší naše inovace protože jsou postupné a rozumí jim, naše ceny považují za odpovídající kvalitě výuky a jednání s nimi, jsme oficiální partnerskou školou zkouškového centra Cambridge Examinations Centre, naši lektoři nejsou studenti, ale kvalifikovaní profesionálové, dlouhodobě realizujeme výuku s rodilými mluvčími (AJ i NJ), nabízíme kvalitní zázemí učeben a souvisejícího servisu, disponujeme třemi plně vybavenými učebnami pro interaktivní a on-line výuku, jako jediná škola v ČR nabízíme našim studentům mobilní aplikaci Comenis.

Zkušenosti s inovativní výukou

Akademie Komenského v Jičíně se podílí na projektu který zavádí do výuky videokonferenční formu, která studentům šetří především čas a peníze. Provozujeme vlastní mobilní vzdělávací aplikaci Comenis. Realizovali jsme experimentální vzdělávací a výchovný projekt Rubikon pro žáky ZŠ.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

Univerzita Hradec Králové


Rokitanského 62
50003 Hradec Králové

http://www.uhk.cz


Stručně o instituci

Univerzita Hradec Králové je veřejnou vysokou školou univerzitního typu a je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí východočeského regionu. Univerzita je tvořena pěti součástmi: Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem sociální práce, které naplňují své poslání činnostmi studijními, pedagogickými, vědeckými a uměleckými. V současnosti studuje na univerzitě více než 9 tisíc studentů. Univerzita nabízí téměř 40 akreditovaných studijních programů a kolem 100 akreditovaných studijních oborů.

Zkušenosti s inovativní výukou

Inovacemi vzdělávání se zabývají zejména týmy Pedagogické fakulty a Fakulty informatiky a managementu. Konkrétně FIM se může pochlubit tradicí intenzivního využívání různých forem e-learningu ve svých studijních programech a prováděním výzkumu v této oblasti. Pravidelně se také podílí na organizování tematicky příbuzných konferencí. Pokud jde o videokonferenční výuku, například metodický tým z Katedry aplikované lingvistiky FIM připravoval metodické materiály pro projekt Online lektorství na ZŠ realizovaný v partnerství s dalšími institucemi v Královéhradeckém kraji.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


náměstí T. G. Masaryka 2734-9
76001 Zlín

http://www.gjszlin.cz/js


Stručně o instituci

GJŠ Zlín organizuje výuku jazyků formou dopoledních, odpoledních a večerních kurzů v průběhu školního roku (září-červen). V době školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá. Většina kurzů se vyučuje v době od 14.30 do 20.00 hodin. Týdenní dotace je 2, 3, 4, 5 a 20 vyučovacích hodin (45 min). Maximální počet posluchačů ve skupině je 12 (18 pro denní studium). Součástí nabídky jsou i krátkodobé intenzivní kurzy v průběhu roku dle poptávky. Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, čeština, čínština.

Zkušenosti s inovativní výukou

Jako partner se účastnil projektu Partnerská síť Aktivní angličtina. Vytvořil několik sad jazykových kurzů angličtiny včetně přípravy na jazykové zkoušky Cambridge a oborově zaměřených pro pracovníky v lékařství a obchodu. Všechny kurzy nabízejí možnost vzdálené videokonferenční výuky, případně výuky v kombinaci videokonferenční a prezenční formy. Vytvořil také kurz pro lektory zaměřený na efektivní výuku dospělých.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

Lingua live o.p.s.,


Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí

http://www.lingualive.cz/


Stručně o instituci

Lingua live - jazyk živě! Jsme nezisková organizace, která chce přispět ke zlepšení jazykového vybavení obyvatel Valašského Meziříčí a okolí. Lingua live o.p.s. vznila v roce 2004 z iniciativy Jazykové školy při ISŠ - COP, Města Valašské Meziříčí a akciové společnosti DEZA a.s. Jsme tady pro Vás, komunikujte s námi! Nasměrujeme Vás na jazykové kurzy. Pomůžeme Vám s přípravou k jazykovým zkouškám. Vyvedeme Vás z bludiště zkoušek a jazykových certifikátů. Najdeme Vám soukromého učitele cizího jazyka. Pomůžeme Vám s překlady. Najdeme učitele češtiny cizincům. Učíme přes internet, abyste se mohli učit v pohodlí svého domova.

Zkušenosti s inovativní výukou

Stali jsme se partnerem v Evropském projektu Aktivní angličtina s online lektory. Díky tomu můžeme nabídnout jazykové kurzy online. Představte si, že nebudete muset opustit pohodlí svého domova, a přímo ze svého křesla se spolu s malou skupinou "spolužáků" zúčastníte jazykového kurzu, vedeného aprobovaným lektorem, případně rodilým mluvčím. Vytvořili jsme nové kurzy business english, konverzační kurzy a oborové kurzy pro business, technický sektor, kancelář zaměřené zejména na aktivní komunikaci.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

Comenius Collegium s.r.o.


V Teničkách 640
68601 Uherské Hradiště

http://www.comeniuscollegium.cz


Stručně o instituci

Společnost Comenius Collegium s.r.o. byla založena jako soukromá jazyková škola. Jejím cílem je zajišťovat kvalitní výuku anglického, německého, francouzského, španělského, italského, portugalského, arabského, latinského, ruského, čínského jazyka a českého jazyka pro cizince. Pečlivý výběr učitelů a rodilých mluvčích, odlišná filozofie výuky a organizace kurzů se odráží velkým přílivem zájemců z řad veřejnosti i firem. Každý si může vybrat z široké nabídky jazykových kurzů, které probíhají v naší škole celý rok i o prázdninách.

Zkušenosti s inovativní výukou

Díky účasti na projektu Partnerská síť Aktivní angličtina jsme získali možnost učit jazyky online, pohodlně, živě a zábavně, s využitím multimediálních prvků. Chystáme využít získané zkušenosti a nástroje i pro oživení a rozšíření další naší výuky v oblasti jazyků a soft skills. Těšte se, připravujeme další netradiční kurzy!

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt

ATHENA s.r.o.


Tovačovského 337
76701 Kroměříž

http://www.athena.cz


Stručně o instituci

Jazyková škola Athena působí na okrese Kroměříž od r. 1995. Škola umožňuje návaznou jazykovou výuku pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé až po přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám (FCE) nebo k základní státní jazykové zkoušce. Výuka na JŠ ATHENA je určena pro širokou veřejnost všech věkových kategorií od 15 let věku a probíhá ve dnech školního vyučování a o sobotách v odpoledních a večerních hodinách. Časová dotace je od 2 do 20 vyučovacích hodin týdně podle typu kurzu.

Zkušenosti s inovativní výukou

Zapojili jsme se do partnerské sítě Aktivní angličtina s online lektory, která byla podpořena z prostředků EU. Díky tomu můžeme nabídnout jazykové kurzy online. Přímo jsme vytvořili a otestovali kurzy obecné aktivní angličtiny všech úrovní obtížnosti. Nové kurzy jsou zábavné, interaktivní, poutavé. Pokud nebudete moci dorazit do učebny můžete se připojit na dálku prostřednictvím webové videokonference.

Poslat vzkaz nebo požádat o kontakt