Účel partnerské sítě

Vytváříme neformální síť firem a institucí, které jsou pozitivně nakloněné k využívání inovativních technologií ve výuce. Naším cílem sítě je dlouhodobá podpora společných aktivit, výměna zkušeností, zvyšování kvality a úspory nákladů na vzdělávání.

Proč zapsat vaši instituci či firmu

Zástupce zapsaných firem a institucí budeme nejvýše jednou měsíčně informovat o zajímavých možnostech a novinkách. Podobně i ostatní partneři zapsaní do sítě budou moci zveřejňovat své tiskové zprávy a upozorňovat tak ostatní partnery i odbornou veřejnost. Zařazení je bezplatné a k ničemu nezavazuje. Můžete zvolit, zda máme váš zápis zveřejnit na tomto webu nebo zda má zůstat důvěrný.


Požádat o zápis

  Členy sítě jsou:

Open-IT cz, s.r.o.


Škroupova 233
53701 Chrudim

http://www.o-it.info


Stručně o instituci

Poskytujeme služby webdesignu, webhostingu, vývoj IS zejména v Plone, Web2Py, pořádání kurzů, výzkum ve využití Internetu. Komplexní služby v oblasti tvorby a správy webových stránek a webových aplikací, včetně intranetů a elektronických obchodů. Vývoj informačních systémů na míru (Java, Python, XML, PHP, ..) a specifické informační systémy. Realizujeme zakázkové kurzy vybraných oblastí informatiky. Provádíme aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a aplikaci pokročilých technologií pro vzdělávání.

Zkušenosti s inovativní výukou

Organizovali jsme projekt "Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ" do kterého se zapojila též Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu a šest základních škol v Královéhradeckém kraji. Projekt celkem více než osmi stům dětem ze čtvrtých až devátých tříd umožnil projít jedním ze třech vytvořených kurzů anglické konverzace se zahraničním lektorem. Komunikace probíhala na dálku v programu Skype. S jedním lektorem komunikoval vždy tým přibližně pěti žáků. Výuku intenzivně podpořil vytvořený informační systém. V současnosti se jako odborný partner podílíme na projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě, zejména na části zaměřené na využití virtuální reality.


EVITAX, s.r.o.


Špindlerova 696
41301 Roudnice nad Labem

http://www.evitax.net


Stručně o instituci

EVITAX, s.r.o. se zaměřuje na poskytování daňového poradenství a vedení všech druhů ekonomických evidencí (tedy hlavně účetnictví, daňové evidence a mzdových agend). Je evidována v seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství vedeného Komorou daňových poradců ČR. Společnost tedy vykonává daňové poradenství pomocí daňových poradců zapsaných (již od roku 1994) v seznamu Komory daňových poradců ČR. Dále se věnuje vzdělávání v oblastech praktické ekonomiky, účetnictví a jazyků. Ve všech oblastech svého působení se zaměřuje na možnosti inovativního využití pokročilých informačních technologií.

Zkušenosti s inovativní výukou

Vedeme projekt Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě, který v Královéhradeckém kraji ve spolupráci s technologickým partnerem a partnerem z oblasti jazykového vzdělávání pomáhá zavést jazykovou výuku formou videokonference a ve virtuálním 3D světě. V rámci projektu vzniká 18 inovativních kurzů aktivní angličtiny. Pro kurzy je chystána vhodná softwarová platforma.


Akademie Jana Amose Komenského Jičín


Fügnerova 676
50601 Jičín

http://www.ajakjicin.cz


Stručně o instituci

Naši zákazníci a studenti si toho již všímají a říkají nám také co si myslí: oceňují na jedné straně naši tradici (23 let) a na straně druhé moderní přístup a zázemí pro výuku, kladně hodnotí naše vlastní vzdělávací projekty v posledních pěti letech, líbí se jim důraz na kvalitu a nikoliv honba za kvantitou kurzů, oceňují, že jim důvěřujeme a neobtěžujeme je zálohami, stornopoplatky, složitými podmínkami apod., rádi zkouší naše inovace protože jsou postupné a rozumí jim, naše ceny považují za odpovídající kvalitě výuky a jednání s nimi, jsme oficiální partnerskou školou zkouškového centra Cambridge Examinations Centre, naši lektoři nejsou studenti, ale kvalifikovaní profesionálové, dlouhodobě realizujeme výuku s rodilými mluvčími (AJ i NJ), nabízíme kvalitní zázemí učeben a souvisejícího servisu, disponujeme třemi plně vybavenými učebnami pro interaktivní a on-line výuku, jako jediná škola v ČR nabízíme našim studentům mobilní aplikaci Comenis.

Zkušenosti s inovativní výukou

Akademie Komenského v Jičíně se podílí na projektu který zavádí do výuky videokonferenční formu, která studentům šetří především čas a peníze. Provozujeme vlastní mobilní vzdělávací aplikaci Comenis. Realizovali jsme experimentální vzdělávací a výchovný projekt Rubikon pro žáky ZŠ.


Univerzita Hradec Králové


Rokitanského 62
50003 Hradec Králové

http://www.uhk.cz


Stručně o instituci

Univerzita Hradec Králové je veřejnou vysokou školou univerzitního typu a je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí východočeského regionu. Univerzita je tvořena pěti součástmi: Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem sociální práce, které naplňují své poslání činnostmi studijními, pedagogickými, vědeckými a uměleckými. V současnosti studuje na univerzitě více než 9 tisíc studentů. Univerzita nabízí téměř 40 akreditovaných studijních programů a kolem 100 akreditovaných studijních oborů.

Zkušenosti s inovativní výukou

Inovacemi vzdělávání se zabývají zejména týmy Pedagogické fakulty a Fakulty informatiky a managementu. Konkrétně FIM se může pochlubit tradicí intenzivního využívání různých forem e-learningu ve svých studijních programech a prováděním výzkumu v této oblasti. Pravidelně se také podílí na organizování tematicky příbuzných konferencí. Pokud jde o videokonferenční výuku, například metodický tým z Katedry aplikované lingvistiky FIM připravoval metodické materiály pro projekt Online lektorství na ZŠ realizovaný v partnerství s dalšími institucemi v Královéhradeckém kraji.


Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


náměstí T. G. Masaryka 2734-9
76001 Zlín

http://www.gjszlin.cz/js


Stručně o instituci

GJŠ Zlín organizuje výuku jazyků formou dopoledních, odpoledních a večerních kurzů v průběhu školního roku (září-červen). V době školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá. Většina kurzů se vyučuje v době od 14.30 do 20.00 hodin. Týdenní dotace je 2, 3, 4, 5 a 20 vyučovacích hodin (45 min). Maximální počet posluchačů ve skupině je 12 (18 pro denní studium). Součástí nabídky jsou i krátkodobé intenzivní kurzy v průběhu roku dle poptávky. Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, čeština, čínština.

Zkušenosti s inovativní výukou

Jako partner se účastnil projektu Partnerská síť Aktivní angličtina. Vytvořil několik sad jazykových kurzů angličtiny včetně přípravy na jazykové zkoušky Cambridge a oborově zaměřených pro pracovníky v lékařství a obchodu. Všechny kurzy nabízejí možnost vzdálené videokonferenční výuky, případně výuky v kombinaci videokonferenční a prezenční formy. Vytvořil také kurz pro lektory zaměřený na efektivní výuku dospělých.


Lingua live o.p.s.,


Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí

http://www.lingualive.cz/


Stručně o instituci

Lingua live - jazyk živě! Jsme nezisková organizace, která chce přispět ke zlepšení jazykového vybavení obyvatel Valašského Meziříčí a okolí. Lingua live o.p.s. vznila v roce 2004 z iniciativy Jazykové školy při ISŠ - COP, Města Valašské Meziříčí a akciové společnosti DEZA a.s. Jsme tady pro Vás, komunikujte s námi! Nasměrujeme Vás na jazykové kurzy. Pomůžeme Vám s přípravou k jazykovým zkouškám. Vyvedeme Vás z bludiště zkoušek a jazykových certifikátů. Najdeme Vám soukromého učitele cizího jazyka. Pomůžeme Vám s překlady. Najdeme učitele češtiny cizincům. Učíme přes internet, abyste se mohli učit v pohodlí svého domova.

Zkušenosti s inovativní výukou

Stali jsme se partnerem v Evropském projektu Aktivní angličtina s online lektory. Díky tomu můžeme nabídnout jazykové kurzy online. Představte si, že nebudete muset opustit pohodlí svého domova, a přímo ze svého křesla se spolu s malou skupinou "spolužáků" zúčastníte jazykového kurzu, vedeného aprobovaným lektorem, případně rodilým mluvčím. Vytvořili jsme nové kurzy business english, konverzační kurzy a oborové kurzy pro business, technický sektor, kancelář zaměřené zejména na aktivní komunikaci.


Comenius Collegium s.r.o.


V Teničkách 640
68601 Uherské Hradiště

http://www.comeniuscollegium.cz


Stručně o instituci

Společnost Comenius Collegium s.r.o. byla založena jako soukromá jazyková škola. Jejím cílem je zajišťovat kvalitní výuku anglického, německého, francouzského, španělského, italského, portugalského, arabského, latinského, ruského, čínského jazyka a českého jazyka pro cizince. Pečlivý výběr učitelů a rodilých mluvčích, odlišná filozofie výuky a organizace kurzů se odráží velkým přílivem zájemců z řad veřejnosti i firem. Každý si může vybrat z široké nabídky jazykových kurzů, které probíhají v naší škole celý rok i o prázdninách.

Zkušenosti s inovativní výukou

Díky účasti na projektu Partnerská síť Aktivní angličtina jsme získali možnost učit jazyky online, pohodlně, živě a zábavně, s využitím multimediálních prvků. Chystáme využít získané zkušenosti a nástroje i pro oživení a rozšíření další naší výuky v oblasti jazyků a soft skills. Těšte se, připravujeme další netradiční kurzy!


ATHENA s.r.o.


Tovačovského 337
76701 Kroměříž

http://www.athena.cz


Stručně o instituci

Jazyková škola Athena působí na okrese Kroměříž od r. 1995. Škola umožňuje návaznou jazykovou výuku pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé až po přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám (FCE) nebo k základní státní jazykové zkoušce. Výuka na JŠ ATHENA je určena pro širokou veřejnost všech věkových kategorií od 15 let věku a probíhá ve dnech školního vyučování a o sobotách v odpoledních a večerních hodinách. Časová dotace je od 2 do 20 vyučovacích hodin týdně podle typu kurzu.

Zkušenosti s inovativní výukou

Zapojili jsme se do partnerské sítě Aktivní angličtina s online lektory, která byla podpořena z prostředků EU. Díky tomu můžeme nabídnout jazykové kurzy online. Přímo jsme vytvořili a otestovali kurzy obecné aktivní angličtiny všech úrovní obtížnosti. Nové kurzy jsou zábavné, interaktivní, poutavé. Pokud nebudete moci dorazit do učebny můžete se připojit na dálku prostřednictvím webové videokonference.