Hlavní kontakt

Doporučujeme napsat e-mail:Realizátor kurzů

Open-IT cz, s.r.o.
Škroupova 233
537 01 Chrudim
IČ 25999630
777 065 399 - ředitel

www.o-it.info

Databáze spolupracujících institucí

Podporujeme spolupráci při uplatňování moderních komunikačních a výpočetních technologií ve výuce, zejména pak využívání virtuální reality a videokonferenčního software a hardware. Cílem je usnadnit realizaci společných projektů, sdílet zkušenosti, využívat výhod společného nákupu zboží a služeb. Školy všech stupňů a forem, jazykové školy, zaměstnavatelé kterým není lhostejný rozvoj své pracovní síly, veřejné instituce, občanská sdružení a další subjekty mohou být zařazeny do naší kontaktní databáze.


Údaje o úspěšně ukončeném projektu

Název projektu:Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě
Podpořeno z:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo:CZ.1.07/3.2.10/04.0016
Doba realizace:leden 2013 - leden 2015

Projekt především přinesl 18 inovativních kurzů aktivní angličtiny. Část z nich využívá komunikaci mezi lektorem a studentem formou Internetové videokonference. V dalších kurzech se studenti a lektoři setkávají v podobě avatarů ve 3D virtuálním světě. Vzdálenost mezi studentem a lektorem tak nehraje žádnou roli a je možné spolupracovat i s lektory přímo z jejich domova v zahraničí, studenti nemusí na hodiny docházet či dojíždět a učí se z pohodlí domova. Projekt umožnil připravit potřebné zázemí v podobě nových informačních systémů, hardware, kurzů pro lektory a vyškolení lektorů. Samotné kurzy vycházejí z důsledné analýzy potřeb studentů a zaměstnavatelů, jež je shrnuta v samostatném výstupu - odborné publikaci. Společným cílem všech kurzů je mimo jiné odstraňovat nesmělost a obavy z použití jazyka. Z ověřování kurzů mělo užitek více než dvě stě studentů z celého Královéhradeckého kraje. Mnozí si nový způsob učení oblíbili natolik, že v něm pokračují i po skončení projektu.

Mapa projektu