Zapněte webovou kameru, spusťte náš jednoduchý výukový webový videokonferenční program a mluvte!

Hodina týdně

  • Výuka probíhá jednou týdně v délce 45 minut.
  • Malá skupina čtyř studentů.
  • Cena 360 Kč na osobu za měsíc.

Dvě hodiny týdně

  • Výuka probíhá jednou týdně v délce 90 minut.
  • Malá skupina čtyř studentů.
  • Cena 640 Kč na osobu za měsíc.

Individuální výuka

  • Cena je trojnásobkem ceny skupinového kurzu.
  • Například pro jednu hodinu týdně cena 3 x 360 = 1080 Kč

Vlastní skupina

  • Pokud sestavíte vlastní skupinu o nejméně 4 osobách, řekněte si o slevu 15 % procent.

Pro firmy a instituce

videokonferenční forma